menu
person

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

https://drive.google.com/file/d/1plAtgiZ4_FXQi5eeiYzxyMGkgDIVCk7L/view?usp=sharing