menu
person

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1-2-08-і.pdf

Оцінювання учнів 1-х класів https://mon.gov.ua/ua/news/u-mon-pidgotuvali-novu-model-ocinyuvannya-dlya-pershih-klasiv

Оцінювання учнів 2-го класу https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NMO-1154.pdf